PhDr. Josef Hejzlar  -  Bibliografie

Výběr z knižních publikací

Sny oken
čínské vystřihovánky*, 1960, Praha, Londýn, Paříž, Frankfurt, v anglické, francouzské a německé verzi. Text se zabývá čínským lidovým uměním obecně a uměním vystřihovánek zvlášt. Obrazová příloha byla pořízena ze sbírek autora.

Hirošima
Iri Maruki a Tošiko Akamacu, cyklus obrazů atomového bombardování, Praha 1961. Pojednání o dvojici japonských umělců, jejich známém díle a zdrojích jejich inspirace a poučení.

Čchi Paj-š'
Praha 1970, monografie o čínském malíři a jeho díle.
Kniha obdržela Cenu nakladatelství ODEON 1970.


Stará čínská grafika
Praha, Londýn, Frankfurt 1972, v anglické a německé verzi. Dějinný přehled vývoje klasické čínské grafiky, zvl. barevného dřevořezu.

About the Shanhai School of Painting
úvodní studie v katalogu výstavy Masters of Shanghai School of Painting, NG Praha 1968.

Vietnamské umění
Praha, Londýn, Paříž, Frankfurt, 1974, anglická, francouzská, německá a česká verze. Text knihy se zabývá dějinami vietnamského umění, architektury a uměleckého řemesla a vlivy Číny a jihoasijských zemí.

Čínský akvarel (Šanghajská škola malířská)
Praha, Londýn, Paříž, Frankfurt, 1978 - 1994, anglická, německá a francouzská verze, celkem 16 vydání. Text knihy se zabývá malbou mistrů tzv. šanghajské malířské školy a jejich předchůdci v malířském stylu sie-ji, rovněž i technickými aspekty této malby.

Čínská krajinomalba
Praha, Paříž, Frankfurt, 1994 - 1996, v německé a francouzské verzi. Text se zabývá vznikem a dějinami čínského malířství krajin a čínskou teorií krajinomalby.

Čchi Paj-š'
úvodní studie v katalogu výstavy k 130. výročí narození
čínského mistra, Praha 1993.

Minimum čínského moudra, (spolu se ženou Taj-ťün)
Praha 1996, Čínská rčení a přísloví, výběr, překlad a komentáře.

Lexikon čínského mudrosloví, (spolu se ženou Taj- ťün)
Praha 1999. Výbor z čínských přísloví, rčení, průpovídek, výroků, sentencí a slavných veršů, výběr, překlad, úvod a komentáře

Čchi Paj-š', Verše od Bazénu spadlé hvězdy
Praha 2002. Výběr z čínských originálů, překlad, poznámky a doslov.

24 publikací z oborů průmyslový design, vnitřní architektura a koloristika
nakl. SNTL, Merkur, ÚBOK Praha. 3 x cena ÚBOK

Výběr z časopiseckých a novinových publikací
Dětské motivy v čínském umění, Zlatý máj, 1957/10
Svátek lidového umění v Číně, Kultura 1957/12
Fu Pao-š', Kultura 1957/30
Nové cesty čínské národní malby, Kultura /1957/32
Nesmrtelný Čchi Paj-š', Kultura 1957/39
Tun-chuang - klenotnice umění, Výtvarná práce 1957/6-7
Kuan Chang-čchung, Zrcadlo kultury, 1958/V.
Ógata Kórin, Kultura 1958/30
Kuan Chang-čching, básník a dramatik, Kultura 1958/43


Staré čínské ilustrace na nových deskách, VP 1959/2
Li Chua, výbor z dřevorytů, VP 1959/7
Album sungského malířství, VP 1959/9
Čínský lidový novoroční tisk, Nový Orient 1959/7
Purpurová Gobi - cesta do Tun-chuangu, Kultura 1959/39
Vietnamské umění v Praze, Kultura 1959/41
Věčně živá slova o malířství (čínské malířské teorie), Výtvarné umění 1959/5
Skici a studie čínských rnalířů, VP 1959/20-21
Čchi Paj-š', VP 1959/20-21
Pa-ta šan-žen VP 1960/7
Čínské lidové hračky, Nový Orient 1960/7
Hirošima, katalog výstavy v Náprstkově muzeu, říjen 1960
Cyklus Hirošima, VP 1960/20
Užité umění a průmyslové výtvarnictví v Japonsku, VP 1958/4
Čínské novoroční obrázky, VP 1961/10
Li Kche-žan, výtvarné umění 1961/8
The Return of a Legendary Work of Art, NOb 1962/1
Zahrady na Dálném východě, Tvar 1962/2
Vietnamské novoroční obrázky, NO 1962/5
Čínský lidový tisk, katalog výstavy v Hollaru, Praha 1962
Na řece o jarní slavnosti, (objev slavného svitku), Dějiny a současnost 1962/7
Deset let kuo-chua, VP 1962/17-18
Sto let Chuang Pin-chunga, Výtvarné umění 1964/5
The Garden of the Mustard Seed, NOb 1966/3
The Magic of Coloured Shadows, NOb 1967/2
Čínský modrotisk, Umění a řemesla 1967/2
An Artist and Nature, NOb 1967/6
Mother-of-pearl Incrustation in Vietnam, NOb 1968/5
Inkrustace perletí ve Vietnamu, Umění a řemesla 1961/4
Východní zahrady - ráj srdce i zraku, Bydlení 1985
Příroda očima Číňana aneb umění se dívat, Bonsaj 3/1992
Krajina svitků a misek, krajina snů, Bonsaj 4/1992
Neuzavřený proud života, Sborník k výročí narození E. Filly, 1992
Výstava čínské kaligrafie, Bonsai 2/1993
Zanikající svět atrií, Domov 6/1993
Hymnus na lesy a prameny (Kuo Siho esej), Světová literatura 5/93
Čchi Paj-š' v Čechách, NO 3/94
Čínské lidové hračky, Umění a řemeslo 1/1994
Fenomén pohybu v čínském obraze krajiny, sborník symposia O čínském výtvarném umění a vzdělanosti, Praha 1994
Prázdno, které zrcadlí plnost, sborník Zrcadlení, květen 1994
Otevřít se přírodě, aneb jak bydleli čínští básníci, Bydlení 7/1995
Čínský kubismus, Revolver Revue 29 září 1995
Čínští individualisté aneb disent v čínském malířství, sborník O čínské filosofii, literatuře a umění, Praha 1995
Sto let Sü Pej-chunga, Ateliér 3/1996
Čínská magická tradice, Lidové noviny 13.11.1996
Malé vzpomínání při čaji, sborník O kultuře čaje v Číně, 1997
Putování k pramenům broskvových květů, sborník Krajina v dějinách člověka, 1997
„Nechat vždy něco utajeného" aneb Přitlumená elegance japonských zahrad, Literární noviny 47/1997
Vzpomínky na Gobi, sborník Hedvábná cesta, soubor studií, 1998
Vstupuji do obrazu, v němž bych chtěl žít (Li Kche-žan), Literární noviny 21/1999
Zlatý věk výstav (o výstavě Zlatý věk čínské archeologie ve Washingtonu r. 2000), Literární noviny 18/2000
Pouštní malíř Čchiou Š'-chua, Literární noviny 22/2000
Básníci světla aneb fenomén světla v v čínském obraze krajiny, Revolver Revue č. 44 (září 2000)
Čchi Paj-š', Verše od Zapůjčené hory, překlad a medailon, Literární noviny 8/2001
Malíř ticha Michael Biberstein, Literární noviny 15/2002
Kozy na agoře (pergé - Turecko), Lidé a země 12/2002
Deset tisíc mil na Dlouhé řece, sborník Plynutí času na Dlouhé řece, Praha 2002
Starověké bronzy asijských stepí v Praze, Literární noviny 22/2003