Nedávno jsem dostal knížku Mr. Cheerful. Prý je o mně. Potěšilo mě to, a protože radosti kolem sebe stále nevidím dostatek, chtěl bych alespoň blízkým občas nějakou malou skrze tyto stránky způsobit.
Buďte vítáni.
Váš Mr. Cheerful

Pokud jste nepřišli s radostnými úmysly, doporučuji kliknutí vpravo na tlačítko Exit pro důstojný odchod.
Za jakákoli doporučení a nápady, jak tyto stránky zlepšit, budu vděčný.

Mail to radosti.cz
nebo pošlete vzkaz

O radosti
   Mudrosloví o radosti
   Teorie radosti

Vzkazy - Messages

Vzpomínky pro přátele
   Základní škola
   Gymnasium
   Muzika
   Cesty
   Události
   Ostatní

Interní radostná
elektronická pošta


"Nepoddávej se zármutku a netýrej se starostmi.
Radost srdce je život člověka, veselí prodlužuje věk."
Sírachovec

"Radost je nádherný pocit.
Když ji máme, může téměř všechno ostatní chybět.
Bez radosti totiž je i ten největší luxus k ničemu."     
H. Ahrens

„Dělej ostatním radost! Zjistíš, že radost působí radost."
F. T. Vischer

„Chceš-li v žití šťasten být, přispěj k štěstí druhému,
neboť radost, kterou dáváš, vrací se k srdci tvému."
J. W. Goethe

„Když jsi někdy smutný a už nevíš kudy kam,
všímej si toho, za co bys mohl děkovat.
Třeba jen za první ranní paprsek třpytící se v dáli
nebo veselé švitoření ptáků.
Tak najdeš ztracenou radost."
M. Luther

„Radost vstupuje do našeho života,
když máme co dělat, co milovat, v co doufat."
J. Addison

Přeji ti radost z každého dne, Lion Publishing 2000

Tlačítko pro důstojný odchod z těchto stránek

GR


"GAUDEAMUS IGITUR, IUVENES DUM SUMUS"
Radujme se přátelé, dokud jsme mladí (počáteční slova staré studentské písně…)
"GAUDE SORTE TUA"
S radostí přijmi svůj osud (Horatius, Epódy)
"GAUDIA SUNT TRIA: PAX, SAPIENTIA, COPIA RERUM"
Trojí je radost: moudrý být, v míru žít, všeho mít hojnost (Walther)
"GAUDIA PRINCIPUM NOSTRI SUNT SAEPE DOLORIS"
Počátek naší bolesti se často v radostech skrývá (Ovidius, Proměny)
"GAUDIUM MAGNUM NUNTIO VOBIS"
Zvěstuji vám velikou radost (oznamuje anděl narození Ježíše Krista)
"INTERPONE TUIS INTERDUM GAUDIA CURIS,
UT POSSIS ANIMO QUEMVIS SUFFERRE LABOREM"
Se svými starostmi občas i radost a veselí střídej,
abys měl dosti sil a snesl kdejakou svízel (Catonova dvojverší)
"QUAE TIBI LAETA VIDENTUR, // DUM LOQUERIS FIERI TRISTIA POSE, PUTA"
Mysli na to, že co se ti zdá radostí, zatím co mluvíš, se může stát zármutkem (Ovidius, Listy z Pontu)

Moudrost věků, Svoboda 1988


"Raduješ-li se, pak se raduj ze všech sil."
"Raduj se z radosti druhých."
"S radostí mluv o dobrotě druhých."
"Radost nesmí překročit jistou míru."
"Radost může být pramenem hořkosti."
"Raduj se, ale nepropadni prostopášnosti."
"Raduj se z tekoucích vod."

Lexikon čínského mudrosloví, Academia 1999